Halloween na Slovensku

Halloween na Slovensku


Zamyseli ste sa niekedy nad tým, ako oslavujeme Halloween na Slovensku?

Ak áno, tak ste na správnom mieste! Možno ho neoslavujeme rovnako ako v USA, ale naša oslava je rovnako dôležitá a zaujímavá. Poznať naše zvyky Ti pomôže sa pripraviť na to, čo Ťa u nás čaká v tomto čase.

Halloween

Áno, my oslavujeme Halloween po svojom...


V prvom rade je dôležité povedať, že Halloween sa oslavuje 31. októbra.

Oslava Halloween-u na Slovensku je však ovplynená americkou kultúrou, ktorá sa viac prokláňa k večierkom a karnevalom. Oslava na Slovensku je zložená z dvoch dní nasledujúcich po oficiálnom Halloween-e, a to: Sviatok všetkých svätých, ktorý sa oslavuje 1.novembra a Pamiatka zosnulých, tiež nazývaná Dušičky, ktorá sa oslavuje 2. novembra.

Tieto sviatky sa oslavujú nielen na Slovensku.

História nášho „Halloween-u“


„Halloween" sa na Slovensku oslavoval už pred kresťanstvom za čias Slovanov. Oslava sa sama o sebe líšila od zvykov dnešnej doby. Pre niekoho sa rozdiel môže zdať až šokujúci, keďže sa sa tieto sviatky oslavovali odlišne od toho ako je to v dnešnej dobe bežné.

Spomienka na všetkých zosnulých sa oslavovala štyrikrát za rok. Ľudia tancovali, jedli a pili na horoboch svojich zosnulých a usporadúvali symbolickú bitku s démonmi.

Prvá oslava sa konala 40 dní po pochovaní mŕtveho a druhá na „Halloween“. Ďalšie sa potom konali na jarnú a jesennú rovnodennosť, keďže ľudia verili, že v tom čase je náš svet bližšie k svetu mŕtvych, a preto sú mŕtvi k nám bližšie ako inokedy.

Stromy a rastliny boli vtedy považované za prechod medzi živými a mŕtvymi, čo sa neskôr odzrkadlilo na zvyku zdobenia hrobov konármi stromov a rastlinami.

Sviatok všetkých svätých bol teda spojený so spomínaním na našich zosnulých, ale stal sa oficiálnym kresťanským sviatkom až vo štvrtom storočí.

Dušičky sa naopak oslavovali vatrami a pochodmi, na ktoré sa ľudia obliekali do kostýmov anjelov, svätých a démonov ako spomienka na zosnulých.

Cemetery

Slovenský „Halloween" oslavovaný dnes


Dnes je hlavnou tradíciou návšteva cintorínov, kam prinášame našimm zosnulým kvety, čečinu, čo vychádza z histórie opísanej vyššie. Ľudia zvyknú hroby upratať a stráviť chvíľu pri hrobe spomínaním na zosnulého.

Naši predkovia nechávali zvyšky jedla a pitie cez túto noc na stole v kuchyni, aby duša zosnulého neplakala, ale hodovala. Táto kombinácia predkresťanských a kresťanských zvykov je základom toho, prečo dnes dávame chudobným peniaze a jedlo. Vtedy to bolo ale preto, aby sa aj oni mohli modliť za zosnulých.

Nakoniec, zapaľovanie sviečok bolo tiež súčasťou zdobenia hrobov a symbolizovalo večné svetlo, ktoré svietilo veriacim zosnulým na cestu.

Do dnešného dňa je atmosféra tisícok zapálených sviečok neoddeliteľnou tradíciou všetkých cintorínov na Slovensku v spomínaní a ctení si našich blízkych.

Na Slovensku sa tiež konajú moderné Halloween-ske večierky a karnevaly. Treba ale vedieť, že to závisí od ľudí, ktorých stretnete.

Nech sa rozhodnete spomínať na zosnulých akokoľvek, my Vám prajeme pekný Halloween! 🙂


Zdroje: Veda na dosahHistory of traditions of Slovak Halloween