Kurzy angličtiny

Príďte sa učiť po anglicky k nám!

Naše hodiny sú zaujímavé, zamerané na angličtinu v kontexte a prispôsobené Vašej jazykovej úrovni. Na hodinách sa sústredíme na prácu s jazykom v každodenných situáciách a na rozvíjanie schopnosti vyjadrovať sa k rôznym témam.

S nami si tiež zlepšíte slovnú zásobu a naučíte sa pristupovať k angličtine prakticky ako k nástroju na komunikovanie. Aktívne používanie jazyka je základným prvkom našich kurzov. Vyskúšajte naše skupinové kurzy alebo individuálne lekcie a začnite hovoriť po anglicky s nami!