Jazykové kurzy

Cudzí jazyk na každý deň

U nás sa naučíte cudzí jazyk používať v každodenných situáciách, porozumieť im a vedieť vhodne zareagovať.

Po zvládnutí potrebnej úrovne sú študenti pripravení na ďalšiu samostatnú prácu s jazykom, sú schopní vyberať správne jazykové výrazy a použiť ich s primeraným sebavedomím.

#ucimsasbebabel

Slovak for foreigners
Kurzy angličtiny
Kurzy španielčiny

Slovak language for everyone

Do you want to learn Slovak? Do you need to understand and speak the language for your personal or work situation?

With Bebabel, you can choose the class style that suits you!

Anglický jazyk

Naše hodiny sú zaujímavé, zamerané na angličtinu v kontexte a prispôsobené Vašej jazykovej úrovni. Na hodinách sa sústredíme na prácu s jazykom v každodenných situáciách a na rozvíjanie schopnosti vyjadrovať sa k rôznym témam.

Španielský jazyk

So znalosťou španielčiny sa nielen nestratíte na dovolenke v slnečnom Španielsku, ale zároveň získate náhľad do fungovania celej španielskej a latinsko-americkej spoločnosti.